• 2015Nairobi: Socioekonomická integrácia bývalých detí ulice

  Od 1.októbra 2015 sme začali realizovať v Keni projekt, ktorý je finančne podporený z prostriedkov SlovakAid. Projekt chce pomôcť deťom ulice získať kvalitné vzdelanie a praktické zručnosti, a tým napomôcť ich postupnej sociálnej a ekonomickej integrácii. Bez skúseného miestneho partnera by to však nebolo možné. Projekt je realizovaný v spolupráci so saleziánskym centrom Bosco Boys pre deti ulice, ktoré pomáha chudobnej mládeži už 25 rokov. Centrum usiluje v počiatočnej fáze o sociálnu rehabilitáciu detí, následne o ich začlenenie do procesu základného vzdelávania. Neskôr im pomáha nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti stolárstva, zvárania, krajčírstva či poľnohospodárskej výroby a sprostredkúva im stredoškolské štúdium.

  Projekt plánuje zvýšiť kvalifikáciu učiteľov centra pre prácu s problémovou mládežou prostredníctvom certifikovaných kurzov v oblasti poradenských zručností a detskej terapie. Následne budú schopní poskytnúť deťom v Bosco Boys adekvátne sprevádzanie. V oblasti základného vzdelávania projekt predpokladá vybavenie troch vyšších tried modernými technológiami, ktoré vo výučbe zabezpečia kombináciu hovoreného slova a multimédií. Používanie moderných technológií uľahčí, zrýchli a zefektívni vyučovací proces. Keďže mnohí absolventi centra Bosco Boys majú ťažkosti s hľadaním vhodného zamestnania, projekt im poskytne možnosť školení, vďaka ktorým budú schopní pripraviť kvalitný životopis, vybrať a osloviť potenciálnych zamestnávateľov, pripraviť sa na pohovor, absolventi budú zároveň poučení o právach a povinnostiach zamestnancov a pracovnej morálke. Pre záujemcov o vlastnú podnikateľskú činnosť bude zabezpečený podnikateľský kurz.

  Centrum Bosco Boys je vo väčšej miere závislé na externých finančných zdrojoch, čo ohrozuje jeho udržateľnosť. Najväčší potenciál pre generovanie príjmov centra má stolárska a zváračská dielňa, v ktorých žiaci centra nadobúdajú praktické zručnosti. Na základe veľkého dopytu v okolí dielne otestovali produkciu nábytku na zákazky, a to s pozitívnymi výsledkami. Projekt chce podchytiť potenciál centra v oblasti a zvýšiť výnosy z výroby nábytku vybavením stolárskej a zváračskej dielne potrebnými strojmi a nástrojmi, ktoré centru chýbajú, vyškolením personálu dielní k ich použitiu, propagáciou výroby a samotnou výrobou na zákazky. Pre žiakov tak nadobúdanie praktických zručností nadobudne nový rozmer – dostanú sa do kontaktu s klientmi, prijímaním a spracovaním zákaziek, čo pre nich bude cennou skúsenosťou do budúceho zamestnania. Dielne sa stanú i potenciálnym zamestnávateľom talentovaných študentov.

  Páčia sa Vám naše projekty v Keni? Zapojte sa aj Vy a podporte ich jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

  Chcem darovať

 • 2012 – 2013Nairobi: Pracovné zručnosti pre chudobnú mládež
 • 2010 - 2012Nairobi: Rehabilitačné centrum Bosco Boys
 • 2009 - 2011Nairobi: Stolárska dielňa v Bosco Boys
 • 2008Kuwinda: Počítače pre Bosco Boys