• Základné informácie
 • Právnické osoby
 • Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

  Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021:

   

  1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

  2. Vypočítajte si:
  a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

  3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť v daňovom priznaní typu A alebo B pre fyzické osoby na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech prijímateľa:

  Názov: SAVIO o.z. /Slovak Activity Volunteer International Organization/
  Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 30799562

  4. Chceme Vám za poukázanie 2 % (3 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa … NIE však poukázaná suma) – NOVINKA od roku 2016.

  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

  7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

  Zo srdca ďakujeme za vašu podporu.

 • Zamestnanci