Detská kampaň Mier pre Tigraj z dielne eRko priniesla viac než 1000 pieRok, ktoré dodali silu a odvahu do krídel anjela. Ten je poslom pokoja a zvestovania dobrej budúcnosti pre Tigraj, kde už od novembra 2020 pretrváva vojenský konflikt. Do kampane sa zapojilo množstvo škôl, materských škôl, stretiek, rodín a jednotlivcov. Pierka boli plné krásnych modlitieb, prianí pokoja a mieru či láskavých odkazov priateľom v Tigraji.

 

Veľké a silné krídla Anjela pokoja odovzdali spolu s posolstvom mieru a nádeje, pani štátnej tajomníčke MZV Ingrid Brockovej, v mene všetkých, ktorý sa zapojili. Hlas slovenských detí zaznel a predstavitelia kampane veria, že i táto malá kvapka vody môže pomôcť v mori snáh o zastavenie vojny.