Niekedy pri misijných besedách zaznie v publiku otázka: „A pomáhate nejako aj doma?“ Odpoveďou je tento blog nášho misijného dobrovoľníka Paliho, ktorý svoju službu robí na košickom sídlisku Lunik IX. Je smutné, koľko utrpenia máme priamo pod nosom, a že sme doteraz nenašli účinný spôsob na jeho zmiernenie. Prosíme vás o modlitby za dar múdrosti, aby sme v tom pokročili.

 

Pozývame Vás prečítať si blog saleziánskeho misijného dobrovoľníka Pavla Sobotu, kde nájdete odpoveď.