SAVIO o.z. už mnoho rokov podporuje deti v núdzi v Centre Bosco Boys v Nairobi v Keni, cez náš Program Adopcia detí v Keni. Aj vďaka tejto pomoci a podpore majú bývalí chlapci ulice, strechu nad hlavou a možnosť študovať. Práve tu pôsobia naši slovenskí saleziánski misijní dobrovoľníci Juraj Ledecký a Martin Miadok. Juraj sa venuje týmto chlapcom od novembra 2021 a zažil mnoho, o čom sa dočítate aj v jeho blogu. Martin je práve na začiatku svojej misijnej cesty ako saleziánsky dobrovoľník, do centra Bosco Boys pricestoval len pred pár dňami. Život s chlapcami je nádherný a veselý a zároveň mnohokrát náročný, keďže chlapci, medzi ktorými pôsobia pochádzajú z rôzneho prostredia, prežili časť svojho detstva na ulici, bez rodičov, bez domova, poznajú čo je hlad, strach a postarať sa sám o seba. Prosíme Vás o modlitby za oboch, aby ich pôsobenie medzi týmito chlapcami bolo požehnané.  

Ak túžite pomôcť jednému takémuto chlapcovi, môžete sa zapojiť do Adopcie dieťaťa pravidelným mesačným príspevkom 33 EUR a tak pomôcť saleziánom pri ich výchove. Viac sa dozviete na našej stránke: Základné informácie – Savio

Máš v srdci túžbu darovať sa v službe chudobným? Stále je možnosť prihlásiť sa do 10-mesačnej prípravy saleziánskych misijných dobrovoľníkov a to najneskôr do 20. septembra 2022. Viac informácií nájdeš na Ako sa stať dobrovoľníkom? – Savio