Sestry saleziánky (FMA) pôsobiace v Južnom Sudáne založili a riadia 4 veľké školy, ktoré poskytujú vzdelanie pre viac ako 4000 detí a mladých vo veku od 5 do 23 rokov. Vďaka naším štedrým slovenským darcom, ktorí pravidelne podporujú SVOJE TRIEDY na týchto saleziánskych školách sa nám podarilo za minulý rok zrekonštruovať triedy, vymaľovať ich, opraviť podlahu, okná a dvere. Taktiež sa z týchto darov od slovenských darcov čiastočne hradili náklady na školské obedy pre deti a učiteľov, zabezpečili sa nové školské pomôcky, kriedy, písacie potreby, ceruzky, perá a pravítka pre žiakov, opravil sa generátor pre jednu zo škôl a hradilo sa školné deťom z chudobných rodín, ktoré by inak do školy nenastúpili.

Veľké ĎAKUJEM z Južného Sudánu patrí naším pravidelným darcom. 

 

SAVIO o.z. ponúka možnosť zapojiť sa a podporiť vzdelanie v rozvojových krajinách cez program ADOPCIA TRIED. Viac na www.savio.sk

„Podporte tých, ktorým sa nedostali také možnosti ako nám.“