S vďačnosťou v srdci by sme chceli vyjadriť vďaku za Vašu veľkú podporu a pomoc. Nech Pán a naša milujúca Matka požehnajú Vás, Vaše poslanie a Vaše rodiny!

(Sr. Mai Van, riaditeľka Základnej školy Sv. Jozefa vo Wau, Južný Sudán)

SAVIO o.z. má vo svojom programe Adopcia tried zaradenú aj Základnú školu sv. Jozefa v meste Wau v Južnom Sudáne, ktorú pravidelne podporujú aj naši slovenskí darcovia. Školu navštevuje 1042 žiakov, z toho 486 dievčat a 556 chlapcov. Spravujú ju sestry saleziánky, ktoré ju postupne vybudovali z malej neformálnej školy založenej v roku 1996 pre deti z miestnej komunity až po dnešnú veľkú základnú školu s materskou školou, ktorá má 20 tried a 37 učiteľov.  Riaditeľka školy, sr. Mai Van, nám priblížila ciele a výzvy tejto školy. Hlavnou snahou je v škole vytvárať priateľské prostredie s rešpektom ku každému žiakovi, kde sa učitelia a sestry snažia byť jednou veľkou rodinou a priateľmi. V prostredí, kde škola nie je samozrejmosť je toto veľkým darom a pomáha žiakom rásť komplexne, t.j. duchovne, fyzicky aj zo psychologického hľadiska. Sestričky sa snažia, aby ich študenti rástli vo viere, aj vo vedomostiach. Založili klub skautov pre budúcich lídrov, kde sa učia disciplíne, zároveň slúžiť iným a chrániť prírodu. Z dôvodu príslušnosti k rôznym kmeňom a jazykom používajú žiaci v škole len angličtinu, aby sa v nej zdokonalili a mohli ľahšie študovať. Učitelia majú každý týždeň školenia, aby sa zvýšila kvalita vzdelávania. Práve nedostatok kvalifikovaného personálu je jedna z výziev, ktorej škola čelí. Taktiež triedy a učebne majú viac ako 20 rokov a bude v najbližšom čase potrebná ich oprava. Predovšetkým rekonštrukcia podláh, ktoré sú v období sucha veľmi prašné a v období dažďov premočené. Sestričky by chceli vybudovať aj školskú knižnicu a ihrisko pre najmenších škôlkarov, ktoré momentálne chýbajú.

Ďakujeme za Vaše modlitby za sestry saleziánky, učiteľov a deti a žiakov v Južnom Sudáne.

Ak túžite pomôcť jednej takejto triede/ škole, môžete sa zapojiť do Adopcie tried v Južnom Sudáne pravidelným mesačným príspevkom 35, 50 alebo 100 EUR a tak pomôcť sestrám saleziánkam pri ich výchove. Viac sa dozviete na našej stránke: Základné informácie – Savio