Tento týždeň Centrum Bosco Boys v Nairobi v Keni, ktoré SAVIO o.z. dlhodobo podporuje, prijalo nových 43 chlapcov, ktorí skončili na ulici a posledné mesiace, či roky žili život v opustenosti, v chudobe, mnohí sa stretli s drogami, hladom a zneužívaním.

Počas tzv. „Misie záchrany“ prijalo toto centrum pre deti v núdzi,  chlapcov vo veku od 12-17 rokov, ktorí prejavili záujem o zmenu života k lepšiemu a ochotu vrátiť sa späť do školských lavíc a vzdelávať sa. 

Tieto deti začínajú svoj rehabilitačný proces, počas ktorého im budú pomáhať a sprevádzať ich aj naši dvaja slovenskí misijní dobrovoľníci Anna Holečková a Martin Miadok.

Prosíme Vás o modlitby za nich a vytrvalosť týchto detí, ktoré dostali šancu na lepší život.

Centrum Bosco Boys pre deti v núdzi môžete podporiť cez Program Adopcie detí alebo jednorázovo TU

ĎAKUJEME.