Sme veľmi radi, že aj naši dobrovoľníci z Malá misia na Ukrajine sa zapojili do sobotného programu pre ukrajinských mladých z Gabčíkova, ktoré realizuje úžasný tím z Domka – Združenie saleziánskej mládeže. V sobotu (18.3.) sme prežili intenzívny deň plný športu u saleziánov na Mamatke. Tešíme sa so skvelej spolupráce a hádam nás čakajú ďalšie spoločné zážitky!