Na veľké veci si Boh často používa obyčajných ľudí: takých, ktorí nemajú v rukách nič okrem dôvery v Božiu lásku a ochranu.
Dnes slávime sviatok sv. dona Bosca. A aj naše občianske združenie SAVIO je súčasťou jeho veľkého diela, ktoré sa mu podarilo vďaka dôvere v Božiu priazeň. K takejto dôvere pozýva každý deň aj nás. Svätý Don Bosco, ďakujeme ti za to, že si sa bezhranične vložil do Božích rúk, ovocie tvojej odovzdanosti cítime v našich životoch podnes. Oroduj za nás a za našu schopnosť podľa tvojho vzoru neúnavne pracovať pre duše.