Uplynulý víkend, 1. až 3. decembra, sa v popradskej Kvetnici stretli saleziánski misijní dobrovoľníci, ktorí ukončili svoju službu v roku 2023. Svojou prítomnosťou ich potešil a sprevádzal don Peter Jacko, bývalý misijný delegát. Venovali sa téme spätného kultúrneho šoku a spoločne tiež oslávili „cirkevný Silvester“ pravou africkou večerou. Bol to krásny čas zdieľania, predstavenia jednotlivých stredísk, kde mladí pôsobili, ako aj poďakovania Bohu za čas strávený na misii. Viacerí z dobrovoľníkov si po roku a pol užili aj zimné radovánky v podobe guľovačky a nechýbala tiež fotka na rovnakom mieste, kde sa rozhodli pre vyslanie na svoje misie.

„Keď sa vraciate domov, je to zvláštny pocit. Nič sa nezmenilo. Všetko vyzerá rovnako, všetko cítiť rovnako, dokonca aj všetko vonia rovnako. Uvedomíte si, že všetko, čo sa zmenilo, ste vy.“
F. Scott Fitzgerald