Začalo skúškové obdobie študentov strednej odbornej školy sv. dona Bosca na misii vo Wau, ktorých naši slovenskí darcovia pravidelne podporujú. Vďaka tejto pomoci sú títo mladí o krok bližšie na ich na ich ceste za získaním vzdelania a remesla. Práve možnosť vyučiť sa konkrétne remeslo im pomôže zaistiť živobytie a samostatnosť.

🧡 Ďakujeme všetkým darcom, že s nimi na diaľku kráčate a sen za vzdelaním a prácou sa postupne premieňa na skutočnosť.

👉 Pripojiť sa k nám a pomáhať konkrétnej triede na saleziánskych školách v Južnom Sudáne môžete vďaka programu ADOPCIA TRIED  

 CHCEM SI TRIEDU ADOPTOVAŤ