Aj deti na Slovensku môžu vyjadriť svoj nesúhlas s vojnou v Etiópii a podporiť myšlienku pokoja a mieru pre ľudí v etiópskom regióne Tigraj. Kampaň Mier pre Tigraj je iniciatívou organizácie eRko-HKSD, ktorá vďaka programu Dobrá novina podporuje projekty aj v etiópskom regióne Tigraj.

 

Symbolom tejto výzvy pre mier sa stal anjel. Pomôžte nám dodať silu a odvahu do jeho krídel. Stačí, keď do pierka vpíšete alebo nakreslíte prosbu za mier v Tigraji, ako povzbudenie pre deti a rodiny, ktoré trpia vojnou najviac. Spoločne tak vyskladáme silné krídla, ktorých posolstvo chceme tlmočiť aj pani prezidentke a Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Viac informácií nájdete na stránke eRko.

PieRka s odkazom posielajte poštou alebo oskenované mailom na zuzka.hallova@erko.sk

Adresa:

eRko-HKSD,

Miletičova 7

821 08 Bratislava

 

Táto sprievodná detská kampaň je súčasťou iniciatívy Spolu pre Etiópiu, ktorá vznikla za spolupráce piatich mimovládnych slovenských organizácií a súčasťou je aj Savio o.z. Cieľom tejto výzvy je vyzbierať finančné prostriedky na podporu humanitárnych aktivít pre obete vojny v regióne Tigraj. Výzva
Spolu pre Etiópiu trvá do 16. apríla 2021. Viac o iniciatíve a o možnostiach prispieť nájdete na stránke www.spolupreetiopiu.sk