Pozývame Vás zapojiť sa do našej Adventnej zbierky ŠTYRI DARY a darovať VZDELANIE. Pomôžte nám podporiť deti, ktoré túžia po vzdelaní, no ich rodiny im to nedokážu zabezpečiť.

V minulom roku sme vďaka Vám pomohli dievčatám v Južnom Sudáne s ich štúdiom na strednej škole.

Esther John je podobne ako Phoibe v poslednom ročníku na strednej škole. Pochádza z mnohodetnej rodiny, má dvoch bratov a sedem sestier. Obaja rodičia pracujú ako drobní farmári a svoju rodinu sa im darí uživiť, ale rodina stále nevidí hodnotu a zmysel vzdelávania. Esther John je veľmi aktívna, okrem štúdia sa venuje aj spevu vo farskom speváckom zbore. Vďaka podpore darcov Adventnej zbierky ŠTYRI DARY mohla ostať na internáte a plne sa venovať školským povinnostiam. ĎAKUJEME Vám v jej mene aj v mene ďalších dievčat.

Zapojte sa aj tento rok a pomôžte ďalších konkrétnym študentom plniť si sny a získať vzdelanie.

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE PLNIŤ SNY.

ADVENTNÚ ZBIERKU ŠTYRI DARY MÔŽETE PODPORIŤ:

  • modlitbou
  • finančným príspevkom na bankový účet:

           IBAN: SK5511000000002626853119

           Variabilný symbol: 2312043688

Do poznámky môžete uviesť dar, pre ktorý ste sa rozhodli (Vzdelanie, Poľnohospodárstvo, Humanitárna pomoc alebo Tam, kde je to najpotrebnejšie).

  • platbou cez QR kód