Vďaka tohtoročnej zbierke Tehlička pomáhame saleziánskej komunite v Jakutsku s prestavbou ich domu, ktorý je v havarijnom stave a nutne potrebuje rekonštrukciu. Prvá časť prestavby sa venuje oprave strechy. Prestavba začala ešte počas letných prázdnin a aktívne sa do nej zapájajú saleziáni spolu s robotníkmi a niektorými farníkmi.

„Strecha zatiaľ nie je hotová. Začalo pršať, v dome máme kopu vody a v celom dome sú plesne. Začali sme s odvlhčovaním, ale je to náročná práca. Do toho prichádza zima, už padol aj prvý sneh, no práce pokračujú. Nestrácame nádej a snažíme sa dať všetko dokopy.“ hovorí Niko, salezián asistent z Jakutska.

Vďaka prestavbe bude dom môcť znova plniť funkciu, na ktorú bol určený každý saleziánsky dom. Aby bol miestom, kde mladí ľudia môžu prísť a zmysluplne tráviť čas. Stále je aj možnosť túto zbierku finančne podporiť a môžete tak urobiť cez stránku Tehličky, kde nájdete aj veľa zaujímavých a užitočných informácií o živote na najchladnejšom mieste na zemi. Ďakujeme všetkým, ktorí zbierku podporili finančným príspevkom alebo modlitbou!