Saleziáni don Bosca na Ukrajine v duchu svojej spirituality zostávajú s mladými a ich rodinami a sú otvorení pomoci tým, ktorí to potrebujú. Pomôžte aj vy a podporte saleziánske dielo na Ukrajine v pomoci trpiacim.

  • Prispieť môžete priamo vkladom na saleziánsky účet:

IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138

variabilný symbol: 013022

 

  • alebo cez QR kód:

 

Okrem toho vám ponúkame list slovenského provinciála Petra Timka, sdb:

„Srdečne vám všetkým ďakujem za modlitby, vyjadrenia blízkosti a živý záujem angažovať sa v prospech našich bratov a sestier na Ukrajine, ktorí sa z večera do rána ocitli v situácii, ktorá nemá v našich časoch a zemepisných šírkach obdoby. Veľmi ma potešila pohotová ochota niektorých z vás pomôcť tejto trpiacej a skúšanej krajine. Pýtate sa nás na finančnú zbierku, niektorí ponúkate ubytovanie utečencom. Dostávame veľa otázok ako pomôcť.
Komunikujem s provinciálnym predstaveným saleziánov na Ukrajine, s ukrajinským provinciálom a budeme sa snažiť byť našim spolubratom k dispozícii veľmi adresne a spôsobom, ktorý bude naozaj potrebný, a tiež podľa situácie, ktorá sa bude postupne vyvíjať.
Ak chcete byť informovaní o tom, akú pomoc saleziánske dielo na Ukrajine aktuálne potrebuje, napíšte nám mail na pomocukrajine@saleziani.sk a budeme vás v najbližšom období priebežne informovať o aktuálnych výzvach a potrebách saleziánskej rodiny na Ukrajine.
Na Ukrajine saleziáni východného obradu pracujú v 4 dielach, spravujú 3 farnosti, 2 oratória, 2 školy a sirotinec. Saleziáni i spolupracovníci prijímať vo svojich domoch utečencov z východnej Ukrajiny, prevažne deti a mladých. Naďalej im pomáhajme našou modlitbou a obetami.
S bratským pozdravom v donovi Boscovi
d. Peter Timko sdb“