Časopis Don Bosco dnes, ktorý  prináša aktuálne informácie o živote a aktivitách saleziánskej rodiny, nájdete už aj v online podobe na stránke www.donboscodnes.sk. Redakcia časopisu si pre čitateľov na stránke pripravila rôzne zaujímavé rubriky ako napríklad Misie, kde nájdete novinky zo sveta misií a aktivít SAVIO o.z. Prečítať si môžete aj listy od našich slovenských saleziánov misionárov z Jakutska, Azerbajdžanu či Ekvádoru a tiež fotky a zážitky našich dobrovoľníkov. Tak určite neváhajte a stránku navštívte!