Aj napriek tomu, že Ľvov je považované za bezpečné mestu sú tu nálety a bombardovanie krutou realitou. Saleziáni majú pod športovou halou vybudovaný svoj vlastný bunker, ktorý im pomáha chrániť ubytované deti a rodiny. Ponúkame vám na zahliadnutie aj krátke video, natočené počas bombardovania v Ľvove tento týždeň. ďakujeme všetkým, ktorí podporujú modlitbou alebo finančne pomoc saleziánskej rodiny na Ukrajine pre všetkých ľudí tekajúcim pred vojnou. Ak chcete ich prácu podporiť, môžete tak spraviť na www.ukrajina.saleziani.sk. Ďakujeme!