SAVIO o. z. sa zúčastnilo stretnutia s ostatnými saleziánskymi organizáciami, ktoré pomáhajú vo svete. Stretnutie sa konalo v Ríme v dňoch 11. a 12. júna 2024.

SAVIO je súčasťou tejto platformy už od roku 2017. Vďaka nej môže SAVIO lepšie pomáhať mladým ľuďom v zahraničí. Cieľom platformy je, aby rôzne saleziánske organizácie koordinovali svoje projekty humanitárnej a rozvojovej pomoci a informovali sa o svojich aktivitách. Takto šíria posolstvo Dona Bosca, ktorým je pomáhať chudobným mladým ľuďom a ľuďom v núdzi v celom svete.