Savio o.z. finančne podporilo vzdelávanie dievčat na Strednej škole sv. Don Bosca na misii v Maridi v Južnom Sudáne. V tejto rozvojovej krajine je prístup dievčat a žien ku vzdelaniu stále veľmi nízky. Vďaka spolupráci s miestnymi saleziánmi sa podarilo podporiť dievčatá, ktoré nemajú podporu zo strany svojich rodín a inak by nemali šancu dokončiť strednú školu. Vďaka pomoci zo Slovenska môžu tieto dievčat bývať na internáte a plne sa venovať svojmu štúdiu.

Tento víkend škola zorganizovala aj výlet pre všetky dievčatá do okolitých farností Yambio a Nzara, kde navštívili aj misionárky Comboniánky. Vďaka tejto podpore vyrastá nová generácia vzdelaných dievčat, ktoré sú svetlou budúcnosťou tejto chudobnej rozvojovej krajiny.   

Podporiť štúdium dievčat v rozvojových krajinách môžete priamo na našej stránke TU: Darovať teraz – Savio alebo cez pravidelnú podporu Adopcia tried

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU, MODLITBY A ROZSIEVANIE DOBRA.