(ANS, 4.5.2021)

Situácia s covid19 v Indii je stále kritická a počet nových prípadov po týždni stúpol na 400 000 za deň. Avšak vzniká obava, že toto číslo bude ešte rásť.

Saleziáni v Indii aj v týchto neľahkých časoch zostávajú verní heslu, ktoré určil hlavný predstavený pre túto pandémiu, a „Pohnutí nádejou“ v Kristovi robia všetko pre to, aby pomohli  trpiacim a modlili sa za koniec pandémie. Stále nachádzajú nové spôsoby, ako pomáhať ľuďom, napríklad komunita v meste Nerul zriadili cestnú chladničku, kde ľudia môžu vložiť jedlo a každý, kto to potrebuje, si ho môže vyzdvihnúť. Týmto spôsobom sú kontakty obmedzené na minimum.

„Sú ľudia, ktorí sa môžu pretrhnúť, aby si kúpili kyslíkovú nádobu, našli nemocničné lôžko, lieky, jedlo alebo dokonca miesto na kremáciu alebo pohreb … Existuje toľko potrieb, že keď sa zdá, že nemôžeme nič robiť, môžeme sa iba zveriť Pánovi,“ vysvetľujú prácu saleziáni z mesta Nerul.

Saleziáni aj najďalej vynakladajú obrovské úsilie v informačných kampaniach s cieľom šíriť overené informácie o zariadeniach a možnostiach bezplatnej liečby pacientov Covid-19 v meste.

V meste Bangalore sa skupina päťdesiatich mladých rozhodla pomáhať v miestnej nemocnici. Motivovali ich najmä saleziáni v spolupráci s kamiliánmi a vďaka nim vznikla skupina s názvom Covid bojovníci. Skupinu tvoria tvoria mladí ľudia, rehoľné sestry a rehoľníci, ktorí sú trénovaní odborníkmi, aby boli schopní pomáhať v rôznach častiach nemocnice. Učia sa ako podávať lieky a pomáhať pri stravovaní pacientom s covid-10, pomáhajú pri práci preťaženému zdravotníckemu personálu. Prinášajú radosť a útechu nielen pacientom, ale aj pracovníkom v prvej línii, ktorí sa každý deň usilujú o blaho pacientov. Sami sa skutočne stali frontovými pracovníkmi.