Budúci týždeň v stredu (29. júna od 19:00 do 20:00) si môžete pozrieť online diskusiu platformy Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň a vďaka podpore ACF – Slovakia, tentoraz na aktuálnu tému: „Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou“. Pozvanie do diskusie prijali expertky na vzdelávanie: Zuzana Labašová (Komenského inštitút, CEEV Živica), Ditta Trindade Dolejšiová (Global Education Network Europe – GENE), a Marta Jendeková (Academia Istropolitana Nova). Dozviete sa viac o tom, aké vzdelávacie aktivity zo zahraničných vzdelávacích programov by mohli slúžiť ako prevencia pred radikalizáciou mládeže; aké výchovné metódy a študijné materiály by prehĺbili záujem mladých o globálne témy; ako pretaviť skúsenosti a inšpirácie zo zahraničia do reformy slovenského školstva; a nakoľko je vo vzdelávaní dôležitá otázka odmeňovania. Viac info TU. Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je strešnou organizáciou 29 mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. SAVIO o.z. je jej súčasťou.