V marci 2021 sme spolu s ďalšími štyrmi slovenskými mimovládnymi organizáciami, eRko – Dobrá novina, Mary’s Meals Slovensko, Nadácia Integra a Slovenská katolícka charita s podporou Platformy rozvojových organizácií – Ambrela, realizovali humanitárnu výzvu na pomoc africkému regiónu Tigraj. Cieľom zbierky Spolu pre Etiópiu bolo pomôcť obyvateľom zasiahnutým vojnovým konfliktom na severe krajiny. Vďaka spoločnému úsiliu Slovensko podporí humanitárne aktivity v regióne Tigraj sumou 96 447,61 EUR.

Verejnosť prispievala do zbierky prostredníctvom zapojených organizácií v období od 22. marca 2021 do 25. apríla 2021. Výsledná suma darov určených na zabezpečenie humanitárnej pomoci dosiahla výšku 41 447,61 EUR. K vyzbieraným darom v rámci výzvy Spolu pre Etiópiu prispeli organizácie eRko – Dobrá novina, Slovenská katolícka charita cez zbierku Pôstna krabička a SAVIO sumou v celkovej výške 35 000 EUR. Miestnych partnerov iniciatívy Spolu pre Etiópiu podporilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR finančným príspevkom vo výške 20 000 EUR.

Ako budú finančné prostriedky použité

Finančné príspevky iniciatívy Spolu pre Etiópiu budú rozdelené medzi štyri projekty humanitárnej pomoci v rámci regiónu Tigraj, ktoré realizujú miestni partneri zapojených organizácií. Jednou z nich je Kongregácia dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá v regióne Tigraj dlhodobo spolupracuje s Dobrou novinou a s organizáciou Mary’s Meals. Ďalšími lokálnymi partnermi sú charitatívna organizácia Tearfund ako projektový partner Nadácie Integra, a VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) ako projektový partner občianskeho združenia SAVIO.

Poskytnuté prostriedky využijú na financovanie najnevyhnutnejších základných potrieb. Prevažne vo forme potravinovej pomoci, pitnej vody, hygienických potrieb, prikrývok a prístreškov. Taktiež na zabezpečenie základných liekov v zdravotníckych zariadeniach a poskytovanie posttraumatickej a psychologickej starostlivosti, sociálnej práce a ďalších nevyhnutných činností v prospech obetí vojnového konfliktu.

Viac informácií o tom, ako príspevky zo Slovenska pomáhajú v Tigraji, nájdete na stránke www.spolupreetiopiu.sk alebo na našej stránke v časti projekty.

 

Ďakujeme, že ste sa zapojili do iniciatívy Spolu pre Etiópiu!