V sýrskom Damasku úspešne napreduje projekt Budovanie zručností zraniteľných skupín obyvateľstva v Sýrii pre trh práce, ktorý tu realizujeme s podporou SlovakAid od roku 2022. Cieľom projektu je zlepšiť a zjednodušiť prístup na miestny trh práce mladým ľuďom, vnútorne vysídleným obyvateľom a ľuďom so špeciálnymi zdravotnými potrebami. V zriadenom školiacom centre sa podarilo zrealizovať 19 odborných kurzov v rôznych oblastiach od IT zručností, cez jazykové kurzy až po odborné technické kurzy. Vyškolilo sa spolu 437 miestnych obyvateľov a následne 130 z nich sa zúčastňuje stáží v miestnych firmách a na univerzitách. Získať prácu a živobytie v krajine je veľmi náročné. Zvyšovanie kvalifikácie a nadobudnutie praxe je kľúčové pre miestnych ľudí. V dôsledku 12 rokov trvajúceho konfliktu a vojny žije až 90% obyvateľstva pod hranicou chudoby.