Do oblasti v okolí mesta Aleppo neprichádza až toľko zahraničnej pomoci ako do iných oblastí v Sýrii, avšak prítomnosť saleziánov dáva mnohým ľuďom nádej. OCHA (Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí) hovorí až o vyše 2 000 000 osôb, ktoré boli v regióne Aleppo zasiahnuté zemetrasením. Aj kvôli niekoľkoročnej vojne boli mnohé budovy a domy poškodené, pričom zemetrasenie tieto škody iba prehĺbilo.
Podporte pomoc saleziánov pre ľudí zasiahnutých
 zemetrasením
. ĎAKUJEME!

Chcem darovať

Aktuálne saleziáni v svojom stredisku v meste Aleppo financujú nákup potravín, hygienických pomôcok, diek a vankúšov pre vyše 300 osôb, ktoré našli útočisko v ich centre. Okrem toho je potreba opraviť drobné poškodenia budovy. Pre 150 rodín chystajú voucher na nákup jedla, liekov a hygienických pomôcok či na výdaje za energie. Výdavky sa spájajú aj s platom pre ľudí, ktorí pomáhajú ako administratívni pracovníci, kuchári, vodiči či psychológovia. Vznikla potreba aj poskytnúť ľuďom teplé oblečenie, pretože studené počasie komplikuje celkovo situáciu aj pri odpratávaní sutín. Ďalej sa zásobujú liekmi a zdravotníckym materiálom, aby mohli poskytovať aj prvú pomoc.

Saleziánska pracovníčka Adele, ktorá v meste Aleppo pomáha s projektovým manažmentom písala, že našťastie v regióne nemajú problém so zásbovaním hlavným surovín a ak by v budúcnosti nastal problém, skúsia všetko potrebné získať v iných sýrskych regiónoch. Saleziáni sa na nás obracajú s prosbou o pomoc či už cez modlitbu alebo finančný príspevok. Ďakujeme, že aj vďaka vám môžeme pomáhať tým najnúdznejším.
(fotografie sú z mesta Aleppo, ktoré spravili členovia saleziánskej komunity)