(ANS, 16.4.2021)

Jedná sa o ekonomicky výhodnú a poddajnú pracovnú silu, ľahko nahraditeľnú, vyžadujúcu málo jedla, žiadne mzdy. Nepoznajú svoje práva a ani neprotestujú: jedná sa o deti v otroctve. A týka sa to viac než 150 miliónov detí po celom svete. Z toho viac než 73 miliónov detí pracuje v nebezpečnom prostredí, ktoré ohrozuje ich životy. Napriek tomu, že otroctvo bolo už oficiálne zakázané, aj dnes – v 21. storočí, je jeho obeťou najmenej 9 miliónov detí. V súčasnej chvíli pandémie je najmenej 9 miliónov zotročených detí, ktoré sú vystavené infekciám bez potrebných zdravotníckych a bezpečnostných opatrení.

16. apríl si každoročne pripomíname ako Medzinárodný deň proti detskému otroctvu. Cieľ je jednoduchý: politický a sociálny záväzok ukončiť otroctvo.

Deti sú nútené pracovať dlhé hodiny s krátkou dobou na oddych. Väčšina z nich pracuje v baniach, v poľnohospodárskom priemysle alebo ako výpomoc v domácnostiach. Niektoré z nich sú zapojené do ozbrojených konfliktov, do biznisu so žobraním alebo sú nútené uzatvárať predčasné manželstvá. Sú obeťami týrania, sexuálneho zneužívania alebo obchodovania s ľuďmi. Nechodia do školy, nevedia aké sú ich práva a spolu s ich rodinami sa stali obeťami podvodu.

Žijú ďaleko od svojich rodín, bez vzdelania alebo prístupu k zdravotnej starostlivosti. Stratili detstvo a nemajú čas na hry a takmer ani na odpočinok. Aj saleziáni po celom svete pracujú, aby sa putá otroctva mohli pretrhnúť. Spolupracujú so štátnymi a občianskymi organizáciami pri zvyšovaní citlivosti rodín a zamestnávateľov na práva maloletých.

Najdôležitejším nástrojom na pretrhnutie okov detského otroctva je vzdelávanie. Deti, ktoré poznajú svoje práva a majú možnosť vzdelávať sa a učiť sa, budú môcť zmeniť svoju budúcnosť bez toho, aby stratili svoje detstvo.

SAVIO o.z. vďaka projektom priamo pomáha chudobným deťom a mladým v rozvojových krajinách viesť dôstojný život. V spolupráci so Saleziánmi don Bosca sa implementovali desiatky projektov vo vzdelávacom sektore v Angole, Azerbajdžane, Keni, Južnom Sudáne, Tanzánii či na Sibíri. Príkladom môže byť aj adopčný program v Keni a v Južnom Sudáne, o ktorom sa dozviete viac tu.