“Nesmierne nás teší pozitívny ohlas a pomoc Slovákov, pretože výsledkom je, že môžeme pomôcť ešte viac ľuďom na úteku, bez jedla či vody v Tigraji“ zhodli sa členovia iniciatívy. Zbierka je tak predĺžená do 25.4.2021.

Okrem slovenskej verejnosti, mimovládnych organizácií, Ministerstva zahraničných vecí a európskych

záležitostí SR a mediálnych partnerov sa na podpore iniciatívy Spolu pre Etiópiu podieľajú tiež verejne známe osobnosti, akými sú komik Fero Joke, speváčky Janais a Slávka Tkáčová, hudobník Ondrej Kandráč, slovenská lekárka v Keni Monika Paločková, či sestra Lamyia, saleziánka známa na sociálnej sieti TikTok.

 

Členovia iniciatívy Dobrá novina, Slovenská katolícka charita a SAVIO pridajú k doteraz vyzbieranej sume ďalšie príspevky, ktoré navýšia spoločnú zbierku o 35 000 eur. Aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa pridalo k posolstvu našej iniciatívy. Sumou 20 000 eur podporí štyri miestne organizácie na zabezpečenie urgentných humanitárnych potrieb obetiam vojny, zníženie dopadov humanitárnej krízy a stabilizáciu regiónu Tigraj.

 

Prispieť na pomoc obyvateľom Tigraja možno darom prostredníctvom darovacích stránok jednotlivých organizácií na stránke iniciatívy www.spolupreetiopiu.sk alebo priamo cez stránku SAVIO o.z.

 

Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu.

Foto: archív Mary’s Meals Slovensko, partner spoločnej iniciatívy Spolu pre Etiópiu