• Základné informácie

  Program Adopcie tried v Južnom Sudáne funguje vďaka spolupráci s naším miestnym partnerom BOSCOAID – saleziánskou rozvojovou organizáciou od roku 2009. Vďaka našim darcom a vyššie uvedenej spolupráci podporujeme vzdelávanie na 11 školách Sudáne a Južnom Sudáne.

  Negramotnosť je veľkou prekážkou rozvoja krajiny. V Južnom Sudáne nie je samozrejmosťou ani len základné vzdelanie. Škôl je málo, chýbajú im vhodné priestory, vybavenie aj kvalifikovaní učitelia. Pre mnohé deti ostávajú školy stále nedostupné, či už kvôli veľkým vzdialenostiam alebo vysokým nákladom na štúdium.

  Saleziáni dona Bosca spravujú niekoľko škôl rôznych stupňov vo viacerých mestách a okolitých osadách (viac v sekcii Adoptované triedy). Príspevky slovenských sponzorov na triedu pokrývajú časť nákladov na školské pomôcky pre žiakov, školské uniformy či plat učiteľov. Počas prázdnin sa pre žiakov organizujú tábory, pre učiteľov vzdelávacie kurzy alebo prebiehajú opravy na školských budovách a v ich areáloch.

  Naším cieľom je zabezpečiť prostredníctvom adopcie neustálu podporu pre celé školy. Preto pozývame skupiny darcov zo Slovenska, školy, firmy a iné spoločenstvá, ba aj jednotlivcov, aby si adoptovali triedu v Južnom Sudáne a podporovali ju pravidelnými príspevkami vo výške 100 € mesačne. Pomôžte aj vy vychovať v tejto mladej krajine novú generáciu, ktorá svojimi vedomosťami, zručnosťami a morálnymi hodnotami povedie spoločnosť k ďalšiemu rozvoju.

 • Zapojené školy
 • Adoptovať triedu
 • FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY