• Základné informácie

    Doteraz ste darovali 25 903,24 eur.

    Ďakujeme za Vašu podporu Advetnej zbierky ŠTYRI DARY, cez ktorú ste mali možnosť obdarovať tých najchudobnejších a najnúdznejších ľudí vo svete. Mládež, pre ktorú je najväčším darom vzdelanie, farmárske rodiny zápasiace so suchom a nedostatkom obživy, ľudí zasiahnutých vojnou či prírodnými katastrofami. Aj vďaka Vám poskytujeme podporu ľuďom, ktorí potrebujú vašu pomoc.

    Ak by ste mali chuť podporiť niektorý z našich projektov, môžete tak spraviť cez jednorázový príspevok alebo sa môžete zapojiť do pravidelnej podpory cez program adopcií tried a detí. Vzdelávanie v Angole na novej saleziánskej škole môžete podporiť cez tohtoročnú zbierku Tehlička 2023jablkový projekt v Tanzánii môžete podporiť aj naďalej na našom webe. Ďakujeme všetkým darcom!

  • Vzdelanie
  • Humanitárna pomoc
  • Poľnohospodárstvo
  • Tam, kde je to najpotrebnejšie