• Základné informácie

  Doteraz sme vďaka vám vyzbierali 40 440 eur.

  🧡 ŠTEDROSŤ MÁ ZÁZRAČNÚ MOC PREMIEŇAŤ. PREMIEŇA HLAD NA NASÝTENIE,  TÚŽBU PO VZDELANÍ NA MIESTO V ŠKOLSKEJ LAVICI, CHLAD ULICE NA BEZPEČNÝ DOMOV, RANY TELA ČI DUŠE NA CESTU UZDRAVENIA, SMUTNÉ OČI NA ŽIARIVÉ HVIEZDY.

  Aj tento rok Vás pozývame zapojiť sa do zbierky a ponúkame možnosť obdarovať tých najchudobnejších ľudí vo svete. Aj vďaka Vám poskytujeme podporu ľuďom, ktorí potrebujú Vašu pomoc.

  Výťažok zbierky bude použitý:

  • na pokrytie nákladov na štúdium pre mládež a deti z chudobných rodín v rozvojových krajinách,
  • pre farmárske rodiny zápasiace so suchom a nedostatkom obživy,
  • pre ľudí zasiahnutých vojnou, či prírodnými katastrofami,
  • tam, kde to bude najpotrebnejšie.

   

  ADVENTNÚ ZBIERKU ŠTYRI DARY MÔŽETE PODPORIŤ:

  • modlitbou
  • finančným príspevkom na bankový účet:

            IBAN: SK5511000000002626853119

            Variabilný symbol: 2312043688 

  Do poznámky môžete uviesť dar, pre ktorý ste sa rozhodli (Vzdelanie, Poľnohospodárstvo, Humanitárna pomoc alebo Tam, kde je to najpotrebnejšie).

  • platbou cez QR kód

   

   

  Radi by sme sa Vám za Váš dar poďakovali, preto Vás prosíme uviesť svoju e-mailovú adresu do správy pre prijímateľa.

   

  • YourCause Global Good Network: SAVIO o.z., NPP-12820573, DESIGNATION: FOUR GIFTS
  • benevity causes portal: SAVIO o.z., Advent Collection FOUR GIFTS

   

  Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať chudobným!

   

  Ďakujeme za Vašu podporu prvého ročníka Adventnej zbierky ŠTYRI DARY, cez ktorú ste mali možnosť obdarovať tých najchudobnejších a najnúdznejších ľudí vo svete.

  Vďaka Vám sme podporili:

  • štúdium dievčat v maturitnom ročníku na Strednej škole sv. Don Bosca na misii v Maridi v Južnom Sudáne,
  • poľnohospodárov a ich rodiny v Tanzánii,
  • ľudí v Sýrii, ktorých zasiahlo ničivé zemetrasenie.
 • Vzdelanie
 • Poľnohospodárstvo
 • Humanitárna pomoc
 • Tam, kde je to najpotrebnejšie