• 2009Alfabetizácia

  Cieľom projektu bolo vytvoriť skupinu 50 miestnych učiteľov – alfabetizátorov, ktorí po absolvovaní formácie začali pôsobiť v 50 centrách a učiť základy čítania a písania, ako aj oboznamovať so základmi zdravotnej prevencie. Každé z centier navštevovalo približne 25 žiakov – detí a dospelých (spolu 1250). Miestom realizácie projektu bol okres Libolo v provincii Kwanza-Sul v Angole. Finančné prostriedky boli použité na dopravné náklady pre alfabetizátorov, ich malú odmenu a didaktický a učebný materiál (tabule, zošity, perá, kriedy). Projekt  bol podporený z prostriedkov štátneho rozpočtu SR cez program oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid sumou 79 268 eur.

  Úlohy projektu:

  • zabezpečenie základného vzdelanie pre všetkých zo vzdialených komunít
  • vyškolenie nových alfabetizátorov
  • zlepšenie zdravotnej starostlivosti
  • zefektívnenie štúdia žiakov prvého stupňa vzdelávania
  • vybudovanie hodnotového systému detí a učiteľov
  • zlepšenie ekonomickej nezávislosti
  • podpora rodovej rovnosti a postavenia dievčat a žien
  • zaangažovanie miestneho obyvateľstva v záujme trvalo udržateľného rozvoja
  • kontrola práce alfabetizátorov

   

  Dosiahnuté výsledky

  • zníženie miery negramotnosti
  • uľahčenie mladým dospelým v zaradení sa do pracovného procesu
  • uľahčenie štúdia na štátnych školách (doučovanie)
  • zefektívnenie práce alfabetizátorov
  • zníženie ekonomickej závislosti
  • humánny, sociálny a ekonomický rozvoj miestnych komunít
  • dostupnosť základného vzdelania pre sociálne znevýhodnených
  • podporenie rodovej rovnosti a postavenie dievčat a žien
  • boj proti vírusu AIDS, malárii a ďalším chorobám
  Páčia sa Vám naše projekty v Angole? Zapojte sa aj Vy a podporte ich jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

  Chcem darovať