• 2008 - 2011Baku: Sieť edukačných centier

  Mladí učia „chytať ryby” chudobné deti…

   

  Cieľ projektu:

  • sprístupnenie kvalitného vzdelania formou kurzov a krúžkov deťom zo sociálne slabších rodín a utečencom v Baku a okolí (Mardakiarry, Maštagi)
  • vzdelávanie učiteľov a dobrovoľníkov v pedagogike preventívno – výchovného systému
  • získanie životných zručností (komunikácia, flexibilita, participácia, organizácia)
  • budovanie kultúrnych hodnôt
  • rozvoj sociálnych podmienok v miestnej komunite
  • zlepšenie ekonomickej nezávislosti
  • vybudovanie spolupatričnosti k miestnej komunite

   

  Dosiahnuté výsledky:

  • dosiahnutie kvalitného vzdelania pre všetkých
  • vplyv na rozvoj sociálnych podmienok v miestnej komunite
  • vyškolení dobrovoľníci a učitelia v oblasti preventívneho výchovného systému
  • budovanie kultúrnych hodnôt
  • správne využívanie voľného času
  • budovanie hodnotového systému
  Páčia sa Vám naše projekty v Azerbajdžane? Zapojte sa aj Vy a podporte ich jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

  Chcem darovať

 • 2006Baku: Vývarovne
 • 2017Baku: Rozvoj detí a mládeže cez mimoškolské aktivity
 • 2015 - 2016 Baku: Voľnočasové aktivity pre znevýhodnenú mládež