• 2017Baku: Rozvoj detí a mládeže cez mimoškolské aktivity

  Projekt Európskej dobrovoľníckej služby v rámci programu Erasmus+ podporil vyslanie dvoch slovenských dobrovoľníčok do Baku, hlavného mesta Azerbajdžanu. Dobrovoľnícka služba prebiehala v centre Maryam Merkezi, ktoré sa zameriava na vzdelávanie znevýhodnených detí a mládeže. Vzdelávanie však nekončí vyučovacím procesom, preto sa centrum snaží vytvoriť deťom a mladým vhodné podmienky aj na trávenie voľného času.  Projekt zapojil do voľnočasových aktivít v centre Maryam Merkezi dve slovenské dobrovoľníčky, ktoré pomohli s ich organizáciou a realizáciou a zároveň posilnili vlastné kapacity v inšpirujúcom prostredí.

   

  Ciele projektu:

  • ponúknuť žiakom Maryam Merkezi pestrý výber voľnočasových aktivít, a to v záujme osobnostného rozvoja detí a mladých v Baku
  • podporiť osobný rozvoj dobrovoľníčok, ktoré vďaka aktivite v Maryam Merkezi posilnia a získajú mnohé kompetencie

   

  V rámci projektu sa dobrovoľníčky zapájali do týchto aktivít: štúdium ruského a azerbajdžanského jazyka ,športové aktivity, krúžky ručných prác a výtvarníctva, práca s miestnymi dobrovoľníkmi, doučovania, letné tábory, výlety a kultúrne podujatia

   

  Vďaka projektu dobrovoľníčky posilnili alebo získali nasledovné kompetencie/zručnosti: znalosť anglického, ruského a azerbajdžanského jazyka, ovládanie systému Linux, časový manažment, kreativita, prezentačné zručnosti, pedagogické zručnosti ,organizačné zručnosti, zodpovednosť, sebaistotu, flexibilita, zvládanie konfliktných situácií, empatia a solidarita, schopnosť spolupracovať s ľuďmi z odlišného kultúrneho prostredia

   

  Projekt bol finančné podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Erasmus+ a nástroja Európskej dobrovoľníckej služby dotáciou vo výške 9 105,00 EUR. Za podporu ďakujeme.

  Páčia sa Vám naše projekty v Azerbajdžane? Zapojte sa aj Vy a podporte ich jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

  Chcem darovať

 • 2015 - 2016 Baku: Voľnočasové aktivity pre znevýhodnenú mládež
 • 2008 - 2011Baku: Sieť edukačných centier
 • 2006Baku: Vývarovne