• 2018 - 2020Nairobi: Podpora zamestnanosti v elektrotech. priemysle

  Hlavným cieľom projektu Podpora zamestnanosti v elektrotechnickom priemysle je znížiť nezamestnanosť mladých ľudí v Keni budovaním praktických zručností. Cieľovou skupinou sú chudobní mladí ľudia zo slumov Nairobi, ktorí majú obmedzené možnosti na získanie vzdelania. Špecifickým cieľom projektu je preto zlepšiť možnosti znevýhodnenej mládeže v Nairobi uplatniť sa na trhu práce. Projekt to chce dosiahnuť budovaním praktických zručností v elektrotechnickej špecializácii chladenie a klimatizácia, ako aj ďalšími aktivitami na podporu zamestnanosti. Prebieha vo vládou certifikovanom Technickom inštitúte Don Bosco Boys Town v Nairobi. Elektrotechnický priemysel sa v Keni rýchlo rozvíja, na trhu však chýba kvalifikovaná pracovná sila, ktorá vie zabezpečiť inštaláciu a údržbu zariadení. Projekt preto plánuje otvoriť kurz elektrotechnickej špecializácie chladenie a klimatizácia. Nové zameranie doplní existujúcu špecializáciu solárnej energetiky a rozšíri tak možnosti praktických zručností v obore. Priestor na výučbu bude renovovaný a vybavený potrebným nábytkom a študijným materiálom, následne začne výučba. Dôležitá časť projektu bude zameraná na prepojenie absolventov s trhom práce. Študenti absolvujú prax u budúcich zamestnávateľov, seminár profesijnej orientácie, kurz podnikateľských zručností, talentovaní študenti dostanú štartovací balíček na rozbehnutie podnikania. Projekt zabezpečí monitoring a sprevádzanie zamestnaných absolventov. Projekt chce napomôcť aj vyššej kvalite vzdelávania a služieb v Boys Town. Projekt pomôže vybaviť vybrané odbory novými nástrojmi a materiálmi, vďaka ktorým sa zvýši kvalita praktickej výučby a atraktivita študentov pre budúcich zamestnávateľov. Vyššiu kvalitu vzdelávania a služieb projekt dosiahne tiež prostredníctvom tréningov pedagogických zručností a preventívneho systému pre učiteľov, ako aj psychologickým sprevádzaním študentov Boys Town. Projekt bol spustený 7.augusta 2018 a potrvá do 31.júla 2020 a bol podporený z prostriedkov SlovakAid dotáciou vo výške 175 352 eur. 

  Páčia sa Vám naše projekty v Keni? Zapojte sa aj Vy a podporte ich jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

  Chcem darovať

 • 2017 - 2019Kakuma: Budovanie mieru cez praktické zručnosti
 • 2016 - 2018Marsabit: Posilňovanie postavenia žien cez praktické zručnosti
 • 2015 - 2017Nairobi: Socioekonomická integrácia bývalých detí ulice
 • 2012 – 2013Nairobi: Pracovné zručnosti pre chudobnú mládež
 • 2010 - 2012Nairobi: Rehabilitačné centrum Bosco Boys
 • 2009 - 2011Nairobi: Stolárska dielňa v Bosco Boys
 • 2008Kuwinda: Počítače pre Bosco Boys