• 2019 - 2021Marsabit: Lepši prístup k zručnostiam pre mládež
 • 2018 - 2020Nairobi: Podpora zamestnanosti v elektrotech. priemysle
 • 2017 - 2019Kakuma: Budovanie mieru cez praktické zručnosti
 • 2016 - 2018Marsabit: Posilňovanie postavenia žien cez praktické zručnosti
 • 2015 - 2017Nairobi: Socioekonomická integrácia bývalých detí ulice

  Od 1.októbra 2015 do 31.5.2017 sme realizovali v Keni projekt, ktorý je finančne podporený z prostriedkov SlovakAid. Projekt pomohol deťom ulice získať kvalitné vzdelanie a praktické zručnosti, a tým napomohol ich postupnej sociálnej a ekonomickej integrácii. Bez skúseného miestneho partnera by to však nebolo možné. Projekt bol realizovaný v spolupráci so saleziánskym centrom Bosco Boys pre deti ulice, ktoré pomáha chudobnej mládeži už 25 rokov. Centrum usiluje v počiatočnej fáze o sociálnu rehabilitáciu detí, následne o ich začlenenie do procesu základného vzdelávania. Neskôr im pomáha nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti stolárstva, zvárania, krajčírstva či poľnohospodárskej výroby a sprostredkúva im stredoškolské štúdium.

  Projekt zvýšil kvalifikáciu učiteľov centra pre prácu s problémovou mládežou prostredníctvom certifikovaných kurzov v oblasti poradenských zručností a detskej terapie. Teraz sú schopní poskytnúť deťom v Bosco Boys adekvátne sprevádzanie. V oblasti základného vzdelávania boli dovybavené tri vyššie triedy modernými technológiami, ktoré vo výučbe zabezpečia kombináciu hovoreného slova a multimédií. Používanie moderných technológií uľahčí, zrýchli a zefektívni vyučovací proces. Keďže mnohí absolventi centra Bosco Boys majú ťažkosti s hľadaním vhodného zamestnania, projekt im poskytol školenia, vďaka ktorým sú schopní pripraviť kvalitný životopis, vybrať a osloviť potenciálnych zamestnávateľov, pripraviť sa na pohovor, absolventi boli zároveň poučení o právach a povinnostiach zamestnancov a pracovnej morálke. Pre záujemcov o vlastnú podnikateľskú činnosť bol zabezpečený podnikateľský kurz.

  Centrum Bosco Boys je vo väčšej miere závislé na externých finančných zdrojoch, čo ohrozuje jeho udržateľnosť. Najväčší potenciál pre generovanie príjmov centra má stolárska a zváračská dielňa, v ktorých žiaci centra nadobúdajú praktické zručnosti. Na základe veľkého dopytu v okolí dielne otestovali produkciu nábytku na zákazky, a to s pozitívnymi výsledkami. Projekt podchytil potenciál centra v oblasti a zvýšil výnosy z výroby nábytku vybavením stolárskej a zváračskej dielne potrebnými strojmi a nástrojmi, ktoré centru chýbali. Tiež bol vyškolený personál dielní k ich použitiu. Pre žiakov tak nadobúdanie praktických zručností získalo nový rozmer – dostali sa do kontaktu s klientmi, prijímaním a spracovaním zákaziek, čo pre nich je cennou skúsenosťou do budúceho zamestnania. Dielne sa stali i potenciálnym zamestnávateľom talentovaných študentov.

   

  Výsledky projektu

  • 16 zamestnancov centra vyškolených voblasti finančného plánovania a fundraisingu
  • vypracovaný 1 obchodný plán pre centrum
  • predaných 680 ks nábytku
  • zarobených 40 000 EUR z predaja nábytku
  • zrealizované 2 kurzy poradenských zručností pre pedagógov
  • 18 pedagógov vyškolených v oblasti poradenských zručností
  • zriadené 2 terapeutické miestnosti
  • 65 detí týždenne využívajúcich poradenstvo
  • 3 vyššie triedy vybavené modernými technológiami
  • 20 vyškolených učiteľov v oblasti práce s moderným vybavením
  • 110 absolventov centra vyškolených pre úspešné hľadanie zamestnania
  • 4 vzdelávacie semináre pre deti a mládež
  • 1 seminár pre rodičov problémovej mládeže
  • 3 tábory

   

   

  Páčia sa Vám naše projekty v Keni? Zapojte sa aj Vy a podporte ich jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

  Chcem darovať

  Súvisiace články

  Victor z ulice dnes študuje a podniká
  Victor žil na ulici. Bol jedným z desiatok tisíc detí bez domova, potĺkajúcich sa v uliciach Nairobi. Proti chudobe bojoval malými krádežami...
 • 2012 – 2013Nairobi: Pracovné zručnosti pre chudobnú mládež
 • 2010 - 2012Nairobi: Rehabilitačné centrum Bosco Boys
 • 2009 - 2011Nairobi: Stolárska dielňa v Bosco Boys
 • 2008Kuwinda: Počítače pre Bosco Boys