• 2009Jakutsk: knižnica
 • 2010Aldan: Putovné mládežnícke stredisko

  Sumou 15 000 eur sme podporili pravidelnú činnosť s deťmi a mládežou predovšetkým zo sociálne slabších rodín v dedinách v okolí Aldanu (Chatystyr, Ugajan, Tommot) v rámci neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít. Finančné prostriedky boli použité hlavne na zabezpečenie dopravy pre pravidelné výjazdy. Ide o dlhodobý projekt.

  Ďalšie ciele:

  • pravidelná práca v mládežníckych strediskách v okolitých dedinkách pri Aldane
  • rozvoj sociálnych podmienok v miestnych komunitách
  • aktívne zapájanie mladých miestnych ľudí pre pravidelnú činnosť s deťmi, mládežou, dospelými
  • vybudovanie hodnotového systému detí a mládeže
  • získanie životných zručností (napr. komunikačné, odborné, praktické)
  • upevnenie morálky a etiky
  • výchova k občianskej zodpovednosti
  • budovanie kultúrnych hodnôt

  Dosiahnuté výsledky:

  • aktívne zapájanie mladých ľudí v miestnej komunite
  • získanie životných zručností
  • systematické neformálne vzdelávanie
  • budovanie kultúrnych hodnôt
  • správne využívanie voľného času
  • budovanie hodnotového systému
  • rozvoj sociálnych podmienok v miestnej komunite
  • väčšia zodpovednosť zo strany miestnej komunity
  • viac aktívnej činnosti miestnych detí

   

  Páčia sa Vám naše projekty v Jakutsku? Zapojte sa aj Vy a podporte ich jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

  Chcem darovať

 • 2010Aldan: Letné tábory
 • 2010Jakutsk: Práca s mládežou
 • 2009Aldan: Rekonštrukcia mládežníckych stredísk