• 2009Jakutsk: knižnica
 • 2010Aldan: Putovné mládežnícke stredisko
 • 2010Aldan: Letné tábory

  Sumou 2000 eur sme podporili letné prázdninové aktivity pre približne 50 detí zo sociálne slabších rodín z dedín v okolí Aldanu (Chatystyr, Ugajan). Finančné prostriedky boli použité na cestovné, ubytovanie, stravu a pomôcky. Projekt sa opakuje každý rok.

  Cieľ projektu:

  • rozvíjanie životných zručností
  • budovanie kultúrnych hodnôt
  • rozvoj sociálnych podmienok v miestnej komunite
  • vybudovanie hodnotového systému detí a mládeže
  • aktívne zapojenie sa miestneho obyvateľstva do neformálneho vzdelávania
  • vyvrcholenie pravidelnej činnosti s deťmi a mládežou

  Dosiahnuté výsledky:

  • rozvoj životných zručností – práca v tíme, samostatnosť, flexibilita, kreatívnosť
  • sebadôvera, priateľstvo, ohľaduplnosť, komunikácia
  • správne využívanie voľného času
  • osvojenie si hodnotového systému
  • vplyv na rozvoj sociálnych podmienok v miestnej komunite

   

  Páčia sa Vám naše projekty v Jakutsku? Zapojte sa aj Vy a podporte ich jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

  Chcem darovať

 • 2010Jakutsk: Práca s mládežou
 • 2009Aldan: Rekonštrukcia mládežníckych stredísk