• 2023Pomoc pre Sýriu po zemetrasení
 • 2022 – 2024Školenia v Damasku

  V Sýrii postihnutej 12 rokov trvajúcou občianskou vojnou realizujeme so saleziánmi v hlavnom meste Damask projekt s názvom Budovanie zručností zraniteľných skupín obyvateľstva v Sýrii pre trh práce, ktorý je finančne podporený z prostriedkov SlovakAid. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť možnosti zraniteľného obyvateľstva v Sýrii uplatniť sa na domácom trhu práce.

   

  V Sýrii bolo v roku 2021 vnútorne vysídlených 6,7 milióna osôb (3,2 milióna mužov a 3,5 milióna žien, z toho 2,4 milióna ľudí so zdravotným znevýhodnením), čo predstavuje tretinu celkovej populácie krajiny.

   

  Saleziáni v Sýrii venujú špeciálnu pozornosť mládeži, ženám a ľuďom so špeciálnymi zdravotnými potrebami. Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť prístup vnútorných vysídlencov a hostiteľskej komunity v guvernorátoch Damask a Damask-okolie k zručnostiam pre trh práce.

   

   

   

  Prvým plánovaným výsledkom projektu je zriadené nové školiace centrum.

   

  Druhým plánovaným výsledkom sú vybudované mäkké a tvrdé zručnosti pre trh práce.

   

  Výber zručností, ktoré projekt sprostredkuje, bol uskutočnený v spolupráci s konzultačnou firmou Deline so sídlom v Damasku.

   

  V novom školiacom centre bude počas projektu zrealizovaných 36 kurzov v troch oblastiach; mäkké zručnosti (účtovníctvo, angličtina, marketing), IT programovanie a rekonštrukčné práce. Projekt plánuje vyškoliť spolu 425 osôb, z toho aspoň 150 žien, 225 vnútorne vysídlených osôb, 150 mladých ľudí do 29 rokov a 30 osôb so špeciálnymi zdravotnými potrebami. Súčasťou vzdelávacieho programu cieľových skupín bude aj odborná stáž, ktorá prepojí potenciálnych zamestnávateľov so 130 vyškolenými absolventmi kurzov mäkkých zručností a zvýši ich šance nájsť si zamestnanie. Projekt má potenciál zlepšiť situáciu žien v Sýrii a zvýšiť povedomie o klimatických zmenách a ochrane životného prostredia.

   

   

  Desaťročie trvajúci vojnový konflikt v Sýrii spôsobil jednu z najhorších humanitárnych kríz súčasnosti. V roku 2021 potrebovalo humanitárnu pomoc v krajine až 13,4 milióna ľudí (z toho asi 10 miliónov žien a detí a 2,3 milióna ľudí so špeciálnymi zdravotnými potrebami), čo predstavuje 75% z celkového počtu obyvateľov Sýrie. Humanitárna kríza sa neustále prehlbuje s krízou sýrskej ekonomiky, ktorý zhoršila pandémia COVID-19 a kolaps ekonomiky v susednom Libanone.

   

  Kritická ekonomická situácia v Sýrii enormne zvýšila mieru chudoby v krajine. Takmer 90% obyvateľov Sýrie žije pod hranicou chudoby, pričom až 60-65% v extrémnej chudobe.

  S rastúcimi cenami sa však platy nezvyšujú. Nedostatok finančných prostriedkov na pokrytie životných nákladov núti Sýrčanov predávať svoj majetok a zadlžovať sa. Situácia tiež núti ľudí ku krízovým riešeniam ako je konzumácia menšieho množstva jedla, vynechávanie jedál počas dňa, detská práca či detské manželstvá.

   

  Projekt umožní mladým, ženám a zdravotne znevýhodneným skupinám získať zručnosti potrebné pre nájdenie si práce, zabezpečenia živobytia pre svoje rodiny a zároveň napomôže obnoveniu krajiny. Po skončení projektu saleziáni plánujú pokračovať v školeniach pre čo najväčší počet ohrozených ľudí.

   

  Projekt je podporený cez SlovakAid a bude ukončený 31.augusta 2024.

   

  Súvisiace články

  Začali prvé pohovory na kurzy v Damasku v Sýrii
  Saleziáni a ich zamestnanci v Damasku v Sýrii uskutočnili už 124 pohovorov pre kurzy mäkkých zručností. Uskutočnili aj 34 rozhovorov pre rekonštrukčné kurzy....