• 2020 - 2022Iringa a Njombe

    Hlavným cieľom projektu, Podpora samostatne zárobkovej činnosti v poľnohospodárstve cez budovanie praktických zručností, je prispieť k vyšším príjmom malých farmárov z poľnohospodárskej činnosti. Projekt bude realizovaný v krajoch Iringa a Njombe, ktoré vykazujú vysoké percento malých farmárov s nízkymi príjmami a kde sú vhodné klimatické podmienky na rast jabloní. Špecifickým cieľom projektu je zabezpečiť a zvýšiť udržateľný príjem pre farmárov pestovaním jabĺk a zároveň posilniť ich potravinovú bezpečnosť.

    Prvým výsledkom bude vyškolenie farmárov v pestovaní jabĺk. Cieľom je vyškoliť 700 farmárov v priebehu dvoch rokov. Školenia budú organizované priamo v dedinách, kde bude prebiehať aj ich aktívna propagácia. Cieľovou skupinou budú malí farmári, ktorí sú kvôli výkyvom počasia v poľnohospodárskej činnosti najviac vystavení riziku nestabilného príjmu. 

    V rámci projektu budú realizované aj aktivity smerujúce k založeniu jablkových sadov farmárov s vylepšenými odrodami, čo je druhý plánovaný výsledok. Súčasťou bude rozšírenie ovocnej škôlky, vysadenie 10 000 stromov na pozemkoch farmárov, monitoring farmárov a zlepšovanie dostupnosti hnojív a sadeníc pre farmárov na zvýšenie úrody a kvality jabĺk. 


    Tretím plánovaným výsledkom je vytvoriť odberateľský reťazec pre jablká vyškolených farmárov. V záujme dosiahnutia tohto výsledku sa zabezpečí výkup jabĺk od farmárov, zavedenie triedenia a skladovania vykúpeného ovocia a nadviazanie vzťahu s konečnými odberateľmi. Merateľným ukazovateľom je odkúpenie 50 000 kg dopestovaných jabĺk od farmárov, ktorí už rodiace jabloňové sady majú, ale nemajú na ovocie žiadnych kupcov. Vytváraním obchodných partnerstiev poskytneme farmárom istotu odkúpenia ich úrody, nie len počas trvania tohto projektu, ale aj dlho po ňom.

    Projekt bol spustený 1. septembra 2020 a potrvá do 31. augusta 2022 a bol podporený z prostriedkov SlovakAid dotáciou vo výške 199 965 eur.