• 2021Sibír: Jakutsk a Aldan
 • 2020Keňa: Kakuma
 • 2019India: Kérala
 • 2018Keňa: Korr
 • 2017Južný Sudán: Gumbo

  12. ročník verejnej zbierky Tehlička pre rok 2017 bol zapísaný MV SR do registra verejných zbierok pod číslom SVS-OVS2-2016/033933.

  Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 154 350,46 eur. Náklady na konanie zbierky boli 17,49%. Čistý výnos 127 352,10 eur je určený na podporu 10 škôl, ktoré navštevuje približne 4600 detí z tábora pre vnútorne vysídlené osoby. Vzdelávanie im pomôže spracovať traumy z vojny a pripraví ich na realitu po skončení konfliktu v budúcnosti. Budúcnosť je to jediné, čo im môžeme dať.

  Do zbierky bolo priamo zapojených vyše 110 materských, základných a stredných škôl a takmer 50 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Všetkým zapojeným školám a organizáciám boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej spolupráce. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

   

  Z čistého výnosu zbierky 127 352,1 EUR boli podporené tieto aktivity:

  Humanitárna potravinová pomoc pre rodiny v tábore pre vnútorne vysídlené osoby, Juba-Gumbo

  Distribúcia potravín bola zabezpečená pre 2020 rodín v tábore pre vnútorne vysídlené osoby v Juba, časť Gumbo, ako aj pre 500 najviac zraniteľných rodín žijúcich v komunitách v okolí tábora. Potraviny boli distribuované v krízovom období na konci každého mesiaca od júna do augusta 2018. Vnútorne vysídlené osoby v tábore si zvolili svojich zástupcov a rozdelili sa do skupín pozostávajúcich z 50 domácností v každej skupine. Dohodli sa na efektívnom prerozdeľovaní potravinových položiek. Vysídlené osoby prichádzali v 50-členných skupinách do priestoru skladu, kde počas distribúcie potravín zodpovední skontrolovali ich registračné karty, označené a opečiatkované vedením tábora. Na základe predloženej dokumentácie potom pristúpili k prideleniu mesačného podielu jedla pozostávajúceho z kukuričnej múky, fazule, kuchynského oleja a soli. Takto bolo rozdelených 2055 kusov 50-kilových vriec kukuričnej múky, 285 kusov 50-kilových vriec fazule, 190 kusov 20-litrových bandasiek oleja, ako aj 150 kusov 5-kilových kartónov soli.

   

  Podpora vzdelávania v základnej škole pre vnútorne vysídlené osoby, Juba-Gumbo

  Vďaka zbierke dostalo 1200 vnútorne vysídlených detí a 400 detí z miestnych komunít školskú uniformu ako aj školské pomôcky, ktoré by si inak nemohli dovoliť. Školské pomôcky zahŕňali zošity, ktorých počet pre každé dieťa sa odvíjal od počtu predmetov, pero a ceruzku. S pomocou ďalších partnerov boli v čase trvania projektu pre deti zabezpečené aj raňajky v podobe ovsenej kaše s mliekom. Zrealizovaný projekt prispel k lepším výsledkom detí v škole (77% detí dosahuje výborné výsledky), vyššiemu počtu detí v škole (v porovnaní s rokom 2018, kedy bolo v škole 1200 detí, sa v roku 2019 zapísalo na základnú školu až 2352 detí), ako aj lepšej dochádzke.

   

  Sprievodné vzdelávacie a voľnočasové aktivity, Juba-Gumbo

  Zbierka podporila realizáciu športových a kultúrnych podujatí pre deti základnej školy pre vnútorne vysídlené osoby, ako aj vzdelávacie semináre na témy zdravia, hygieny a budovania mieru. Semináre boli realizované v spolupráci so zvolenými zástupcami vnútorne vysídlených osôb v tábore. Vďaka semináru o zdraví a hygiene sa podarilo zlepšiť hygienu v tábore, ako aj systém nahlasovania zdravotných problémov. Seminár na podporu budovania mieru zabezpečil identifikovanie nedostatkov v systéme interného manažmentu v tábore, vytvorenie efektívnejšej štruktúry riadenia, prerozdelenie úloh a zodpovedností medzi vedúcich tábora a tiež vytvorenie komisií zaoberajúcich sa témami mládeže, bezpečnosti, či znevýhodnených obyvateľov tábora.

   

  Materiálne zabezpečenie základnej školy pre vnútorne vysídlené osoby, Juba-Gumbo

  Z čistého výnosu zbierky bolo podporené aj vybavenie tried a učiteľského kabinetu potrebným nábytkom v škole pre vnútorne vysídlené osoby v Juba-Gumbo. Zakúpený nábytok zahŕňal lavice, stoly, lavičky a police na knihy.

   

  Ďakujeme všetkým zapojeným!

   

  Súvisiace články

  Svedectvo z Južného Sudánu naživo
  Na naše pozvanie na Slovensko od 23. marca do 28. marca 2017 prichádza saleziánsky misionár z Južného Sudánu, don David Tulimelli SDB. Don...
  Tehlička ide do ulíc
  Po návšteve Davida Tulimelliho SDB z vojnového Južného Sudánu a jeho prednáškach po Slovensku ide verejná zbierka Tehlička do ulíc do 6....
  Tehlička v školách
  Do verejnej zbierky Tehlička sa každoročne zapája viac ako 145 základných, stredných a materských škol. Bolo tak aj tento rok. Školy...
  Tehlička 2017 začala
  Dvaja naši kolegovia navštívili vo februári tohto roka tábor pre vnútorne presídlené osoby v Jube, hlavnom meste vojnou zmietaného Južného Sudánu....
 • 2016Sýria
 • 2015Stredoafrická republika
 • 2014Angola: Kala-Kala
 • 2013Keňa: Langata
 • 2012Južný Sudán: Manguo
 • 2011Studne: Južný Sudán, Keňa, Čad, Ekvádor
 • 2010Keňa: Bosco Boys
 • 2009Sudán: Gumbo
 • 2008Angola a Azerbajdžan
 • 2007Rusko: Jakutsk a Aldan
 • 2006Azerbajdžan: Baku