• 2018Keňa: Korr
 • 2017Južný Sudán: Gumbo
 • 2016Sýria
 • 2015Stredoafrická republika
 • 2011Studne: Južný Sudán, Keňa, Čad, Ekvádor
 • 2009Sudán: Gumbo
 • 2008Angola a Azerbajdžan
 • 2007Rusko: Jakutsk a Aldan
 • 2006Azerbajdžan: Baku
 • 2014Angola: Kala-Kala
 • 2013Keňa: Langata
 • 2012Južný Sudán: Manguo

  Do Tehličky pre Južný Sudán sa zapojilo 206 škôl, mládežníckych centier, farností a ďalších organizácii z celého Slovenska. Prispelo aj viacero individuálnych darcov, a to aj prostredníctvom vyše 8 000 darcovských SMS správ (DMS). Celkový hrubý výťažok verejnej zbierky bol 108 049,06 eur. Vďaka podpore všetkých dobrodincov sme mohli sumou 95 000 eur podporiť výstavbu a začiatok fungovania novej nemocnice v Manguo (okres Maridi, región Western Equatoria)  v Južnom Sudáne. Konkrétne sme z tejto sumy zakúpili predovšetkým zdravotnícke vybavenie a vozidlo pre mobilnú ambulanciu. Časť sumy poslúži takisto na ročnú prevádzku celého zariadenia. Nemocnica sa stala súčasťou diela, v ktorom Saleziáni dona Bosca prevádzkujú – s cieľom podpory miestnych obyvateľov – základnú školu, voľnočasové centrum a poľnohospodársku farmu.

  Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!

  Fotografie z výstavy nemocnice

 • 2010Keňa: Bosco Boys