• Základné informácie
  • Kto je saleziánsky misijný dobrovoľník?

    Mladý človek, muž alebo žena, ktorý sa po primeranej príprave a úprimnom dialógu hľadania, dáva do nezištnej služby poslaniu don Bosca pre mladých, so zvláštnou pozornosťou voči tým najchudobnejším.

    Saleziánsky misijný dobrovoľník (SMD) sa usiluje stávať lepším človekom – čestným občanom a dobrým kresťanom, aby spolu s ďalšími účinne pomáhal vychovávať a evanjelizovať mladých. Takto vlastným príkladom, službou, ako priateľ a vychovávateľ nezištne prispieva k premene spoločnosti na civilizáciu lásky, šíreniu dobra medzi nami.

  • Ako sa stať dobrovoľníkom?
  • Čítaje blogy dobrovoľníkov