Jednou zo škôl, ktorú podporujeme cez program Adopcia tried je aj Stredná škola Don Bosco Tonj, ktorú vedie už niekoľko rokov salezián brat Raju z Indie. Ako nám priblížil, tieto dni študenti okrem klasického učenia žijú aj športovou prípravou, ktorá vyvrcholí na sviatok Božského Srdca Ježišovho, kedy budú prebiehať súťaže v basketbale a volejbale, ktoré sú už tradíciou v tejto misijnej saleziánskej farnosti. Práve cez šport sa dokážu zblížiť a zjednotiť mladí z rôznych kmeňov, kde je príslušnosť k danému kmeňu veľmi silný fenomén, ktorý ovplyvňuje  každodenný život domorodcov. Aj vďaka vzdelávaniu a podľa príkladu Don Bosca sa snažia o to, aby mladá generácia dokázala nájsť k sebe navzájom cestu zjednotenia a priateľstva, napriek silne zakorenenému tribalizmu a tak do budúcna dokázala vnášať pokoj a mier v miestnej spoločnosti.
Ak by ste sa radi zapojili do programu Adopcie tried a aj takto chceli pomôcť saleziánom pôsobiacim na tejto misii, môžete tak urobiť cez Adoptovať triedu – Savio

 

Ďakujeme.