V našom programe ADOPCIE TRIED máme stále voľné triedy, ktoré si môžete adoptovať na diaľku a takto podporiť vzdelávanie konkrétnych žiakov a študentov v odľahlých častiach sveta. Študenti zo strednej školy Don Bosco Maridi v Južnom Sudáne úspešne ukončili svoje štátne záverečné skúšky a momentálne na škole začínajú prijímačky na nový školský rok 2022/2023. Viac informácii k tejto forme pomoci misiám nájdete na webe SAVIO.

https://savio.sk/co-robime/adopcia-tried/ako-sa-zapojit2/

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC!