Naša pôvodná misia do, ktorej sme mali byť vyslaní, bola Keňa, ale ako sa hovorí „Človek mieni, Pán Boh mení“. Tak zmenil aj naše pôvodné plány a učil nás dôverovať tým jeho. Vedeli sme, že misia v Keni by bola väčšie dobrodružstvo, no zároveň sme sa pýtali seba navzájom čo je ozajstným cieľom misie, čím dlhšie sme sa modlili za správne rozhodnutie, tým viac sme cítili, že služba iným je to čo by malo byť našou misiou, a tá je potrebná všade či v Afrike, či na Slovensku, či v inom kúte sveta. A tak sme sa rozhodli odpovedať Bohu „Áno“ na toto pozvanie pre misiu na Orechovom dvore.

O čare obyčajných vecí napísali blog Majka a Kevin Kačmárovci, dvaja dobrovoľníci, ktorí niekoľko mesiacov pôsobili a pomáhali sestrám FMA na Orechovom dvore v Nitre. Ich práca bola zameraná na pomoc v materskom a komunitnom centre v rómskej osade. Do materského centra chodili rómske matky s deťmi, kde s nimi precvičovali montessori aktivity, ktoré napomáhali ich rozvoju primerane veku.

Pred pár týždňami sa ich misia na Orechovom dvore skončila. Ich prítomnosť a služba bola veľkým prínosom nielen pre komunitu, s ktorou pracovali, ale aj pre sestry FMA, ktoré tu pôsobia už niekoľko rokov.

My im ďakujeme za ich odhodlanie vydať sa na cestu DOBROvoľníctva a prajeme im do života veľa radostných chvíľ. Ďakujeme Majka a Kevin!

Celý blog si môžete prečítať tu.