K 31.7.2020 sa nám podarilo úspešne ukončiť projekt v Boys Town. Hlavným cieľom projektu Podpora zamestnanosti v elektrotechnickom priemysle bolo znížiť nezamestnanosť mladých ľudí v Keni budovaním praktických zručností. 

Špecifickým cieľom projektu je preto zlepšiť možnosti znevýhodnenej mládeže v Nairobi uplatniť sa na trhu práce, čo sa nám podarilo tým, že až 70 % všetkých absolventov z konca roku 2019, z Technického inštitútu Boys Town, si našlo prácu alebo si založili živnosti a začali podnikať.

K tomuto skvelému výsledku sme sa dopracovali cez splnenie každej jednej aktivity naplánovanej v projekte, a to:

 • Zrenovovanie priestoru elektrotechnického kurzu,

 • Zabezpečenie nového vybavenia pre internát,

 • Vybavenie elektrotechnickej učebne potrebným nábytkom a tréningovým materiálom,

 • Cieľom bolo dosiahnuť, aby sa aspoň 40 študentov ročne zapísalo do Všeobecného elektrotechnického kurzu. V roku 2018 sme mali 48 študentov, v roku 2019 ich bolo 47 a v roku 2020 tiež 45 študentov.

 • Otvorenie nového študijného odboru, a to Kurz chladenia a klimatizácie. Tu sme taktiež chceli, aby aspoň 20 študentov ročne prejavilo záujem o tento kurz, čo sa aj podarilo. Kurz sa otvoril v roku 2019 a hneď sa doň zapísalo 20 študentov a 20 študentov aj úspešne absolvovalo záverečnú štátnu skúšku NITA. V roku 2020 je v kurze zapísaných 24 študentov.

 • Seminár profesijnej orientácie úspešneTréning podnikateľských zručností absolvovalo až 233 študentov inštitútu.

 • Prax v odbore u potenciálnych zamestnávateľov absolvovalo 39 študentov,

 • 25 šikovných študentov so záujem o podnikanie obdržalo štartovací balíček, so základným náradím a materiálom, ktorý im v začiatkoch poskytol základ pre ich úspešný štart.

 • 7 odborov v inštitúte sa podarilo taktiež dovybaviť potrebným náradím a materiálom, čim sa študenti stali zručnými a oveľa viac pripravenými na požiadavky zamestnávateľov, ktorých nárast záujmu bol veľký.

 • Technický inštitút Dona Bosca v Nairobi si počas trvania projektu vytvoril 7 partnerstiev so súkromným sektorom. Táto spolupráca je esenciálna pri zamestnávaní absolventov a vykonávaní odbornej praxe priamo u potenciálnych zamestnávateľov.

 • Tréning pedagogických zručností pre učiteľov absolvovalo v roku 2018 13 učiteľov a v roku 2019 ich bolo 16, ktorí ho aj úspešne ukončili certifikovanou skúškou a obdŕžali aj certifikát.

 • Tréning preventívneho systému pre učiteľov absolvovalo 54 pedagógov v roku 2018 a v roku 2019 tam bolo 54 zamestnancov inštitútu.

 • Psychologické služby pre študentov využilo počas trvania projektu celkovo až 488 z nich. Tieto stretnutia im pomáhali prekonávať ich problémy, riešili poruchy správania, samo poškodzovanie a pod.

Projekt bol za pomoci SlovakAidu schopný pružne reagovať a zároveň pomôcť núdznym a študentom počas vypuknutia celosvetovej pandémie, a to:

 • Pomoc 750 rodinám v núdzi, kde jeden alebo obaja rodičia prišli o prácu a študentom cez poskytnutie 750 potravinových balíčkov, ktoré obsahovali základné potraviny, ako olej, soľ, strukoviny a pod.
 • 450 rodinám a 250 študentom bolo rozdaných 700 ochranných rúšok, ktoré boli vyrobené na šijacích strojoch priamo v inštitúte.

Týmto chceme veľmi pekne poďakovať v našom mene a aj v mene všetkých študentov, učiteľov, zamestnancov inštitútu,… v Technickom inštitúte Dona Bosca v Nairobi, SlovakAidu za podporu tohto projektu vo výške 175 352 EUR a Vám všetkým, ktorí ste prispeli na tento projekt v celkovej sume 19 484 EUR.

ĎAKUJEME!