Saleziáni don Bosca už viac ako 20 rokov každoročne pripravujú a vysielajú mladých dobrovoľníkov do rôznych krajín. Ak si pripravený vyjsť zo svojho sveta, spoznať novú kultúru a obetovať rok života mladým v núdzi, stačí vyplniť prihlasovací formulár, a to najneskôr do 15. septembra 2020. Saleziánske misijné DOBROvoľníctvo ťa pozýva k mladým ľuďom, ktorí nepotrebujú nič viac ako tvoj čas, záujem a tvoju radosť.

Viac info tu.