Ak ste sa pri platbe na pošte stretli s nepríjemnosťami, ospravedlňujeme sa Vám. Zároveň Vás chceme informovať, že číslo účtu na poštovom poukaze nemusí byť pri domácich platbách v tvare IBAN. Slovenská pošta nás ubezpečila, že naše poukazy sú správne a pracovníci pošty musia takéto poukazy považovať za platné. Ďakujeme!