Salome vyrástla v dedine N´Grunit na severe Kene v drsných podmienkach nehostinnej polopúšte. Ako najstaršia zo štyroch súrodencov už od skorého veku pomáhala rodičom v domácnosti. Napriek tomu, že v kultúre jej kmeňa je vzdelanie zaznávané, jej rodičom záležalo na tom, aby chodila do školy. Vďaka tomu ukončila základné vzdelanie v škole Saleziánov don Bosca. Aby sa vymanila zo začarovaného kruhu chudoby, túžila získať zručnosti a osamostatniť sa. Keď sa dozvedela o možnosti prihlásiť sa na kurz kaderníctva a kozmetiky v krajskom meste Marsabit, neváhala.

 

 

Salome je jednou z prvých 25 absolventiek nových kurzov praktických zručností v učňovke Don Bosco v meste Marsabit na severe Kene. Ovorili sme tu kurzy krajčírstva, kaderníctva a kozmetiky s cieľom pomáhať chudobným ženám v regióne na ceste k sebestačnosti a dôstojnému životu. V rámci vzdelávania sa študentky zúčastnili aj tréningov podnikateľských zručností, ktoré absolvovalo spolu 90 študentov učňovky. Po ukončení štúdia dostali záujemkyne o podnikanie štartovací balíček s materiálom potrebným na rozbehnutie vlastného biznisu. V záujme kvalitnejšej výučby sme podporili aj vzdelávanie učiteľov, a to v oblasti mediačných zručností a výučby technických predmetov. Pre študentov boli pravidelne organizované vzdelávacie semináre na témy aktuálne pre miestnu mládež.

 

V regióne Marsabit má žena ešte stále menejcenné postavenie obmedzené na starostlivosť o deti a domácnosť. Salome sa miestnej kultúre nebála postaviť. V kurze kaderníctva a kozmetiky sa veľmi rýchlo naučila všetko potrebné, aby mohla začať samostatne pracovať ako kaderníčka. S novými zručnosťami sa vrátila do svojej rodnej dediny, kde si v blízkosti svojho domu otvorila pod stromom vlastný salón. Dnes je schopná postarať sa o seba i svoju dcéru a zo zárobku podporuje aj svojich rodičov a súrodencov. Získané zručnosti jej pomáhajú zabezpečiť dôstojný život pre seba aj svoju rodinu a prispievať tak k zmene myslenia miestnej spoločnosti.

 

Projekt Posilňovanie postavenia žien cez praktické zručnosti bol spustený v novembri 2016 a úspešne ukončený v októbri tohto roku. Finančnú podporu projektu zabezpečil program oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid (MZVaEZ SR) dotáciou 226 150 eur a individuálni darcovia zbierkou Ženám v Keni. Aj vďaka podpore štedrých darcov môžeme už od roku 2005 skvalitňovať život mladých ľudí v menej rozvinutých krajinách.

 

 

Páčia sa Vám naše projekty v Keni? Zapojte sa aj Vy a podporte ich jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

Chcem darovať