V minulosti sme z Vašich 2 % podporili: vzdelávanie dobrovoľníkov, organizáciu letných táborov na Zakarpatskej Ukrajine, projekt Alfabetizácie v Angole, činnosti mládežníckeho strediska v Jakutsku a tiež činnosti nášho združenia na Slovensku.

Aj Vaše tohtoročné 2 % podporia rozvojové projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie predovšetkým detí a mladých ľudí, na Slovensku rozvoj dobrovoľníctva a zvyšovanie citlivosti na potreby druhých ľudí žijúcich v chudobe.

Chceme Vám za poukázanie 2% z Vašich daní poďakovať. Aby to mohlo byť osobné, budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov. Návody nájdete tu.

 

2percenta obrazok