V rámci projektu Boys Town v kenskom Nairobi a v spolupráci so SlovakAid sa podarilo vytvoriť potravinové balíčky, priestor na umývanie rúk v areáli učňovky, ale aj na ulici pre všetkých okoloidúcich. Rovnako sa vyrábajú ochranné prostriedky na tvár pre študentov školy, ale aj pre tých najnúdznejších priamo v priestoroch učňovky Boys Town.

Toto všetko sa podarilo na základe rýchlej a nápomocnej reakcie SlovakAid a Fr. Benna Agunga, riaditeľa učňovky. V každej jednej tejto aktivite je cítiť potrebu pomáhať tým najbiednejším, chrániť celú komunitu pred možnosťou nákazy COVID-19 a posilňovať povedomie ľudí o potrebe zvýšenej hygieny.

Týmto chceme poďakovať všetkým zainteresovaným za pomoc a nasadenie v týchto neľahkých časoch. Spolu to zvládneme!